BUDOWA I FUNKCJE LIŚCIA

 

Warsztaty zapoznają uczestników z funkcjami i znaczeniem liści, ich budową oraz różnorodnością. Podstawą warsztatów jest praca w grupach z wykorzystaniem przyrządów obserwacyjnych (lupa, binokular, mikroskop). Warsztaty są idealnym uzupełnieniem lekcji szkolnych, a nacisk jest położony na rozwijanie w uczniach umiejętności obserwacji przyrody.

 

UWAGA! Możliwe terminy realizacji warsztatu:

 

 

 

gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 minut (3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

 

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

 

Julia Góra                                     Agata Smieja

 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576