I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DENDROLOGIEM – NASZE DRZEWA

 

 

Uczestnicy podczas warsztatów uczą się rozpoznawania kilkunastu gatunków drzew i krzewów Księżej Góry w ich naturalnym środowisku. Poznają ich cechy charakterystyczne oraz ciekawostki ich dotyczące. W czasie warsztatów dzieci i młodzież są ukierunkowani na właściwe zachowanie w lesie, obserwują przyrodę wszystkimi zmysłami, rozumieją znaczenie drzew w przyrodzie i w życiu człowieka. Warsztaty wymagają sporej aktywności uczestników, którzy podczas dendrologicznego spaceru wypełniają karty pracy, dokonują pomiarów drzew i biorą udział w mini-konkursach. Warsztaty mogą być realizowane także zimą.

 

 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt: 

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl  

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576