STACJONARNE

 

 

 

ŚWIAT POD MIKROSKOPEM  /SP IV - VI, gimnazja, szkoły średnie/  

 

JAK DBAĆ O KLIMAT?  /ostatnia klasa gimnazjum, szkoły średnie/ 

 

ROŚLINY W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA  /ostatnia klasa gimnazjum, szkoły średnie/

 

O LODZIE I WODZIE /zerówka, SP I – III/

 

O JAJKACH /SP, gimnazja, szkoły średnie/ 

 

BUDOWA I FUNKCJE LIŚCIA /gimnazja, szkoły średnie/ 

 

BUDOWA I ZNACZENIE DRZEW /gimnazja, szkoły średnie/ 

 

OGRODOWE LABORATORIUM - KOLOROWA CHEMIA /SP IV - VI, gimnazja, szkoły średnie/

 

OGRODOWE LABORATORIUM - KOLOROWA CHEMIA DLA NAJMŁODSZYCH /zerówki, SP I - III/

 

OGRODOWE LABORATORIUM – JODYNA JAKO WSKAŹNIK /SP IV - VI, gimnazja, szkoły średnie/  

 

OGRODOWE LABORATORIUM – KWASY I ZASADY  /SP, gimnazja, szkoły średnie/

 

O CHOINKACH I INNYCH ROŚLINACH ZWIĄZANYCH Z BOŻYM NARODZENIEM /SP, gimnazja, szkoły średnie/

 

PODZIAŁY KOMÓRKOWE /gimnazja, szkoły średnie/

 

TKANKI I ORGANY ROŚLINNE /gimnazja, szkoły średnie/

 

DRZEWO - ŻYCIE PO ŻYCIU /SP, gimnazja, szkoły średnie/

 

 

 

 

 

 

 

 CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 minut (3 x 45 min.)

 

CENNIK

  

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576