JAK BUDOWANO OGRÓD BOTANICZNY W RADZIONKOWIE

 

 

Warsztaty skierowane do osób szczególnie zainteresowanych ogrodem botanicznym w Radzionkowie – przedstawiają historię jego powstania oraz zapoznają z kolekcjami. Podczas warsztatów są szczegółowo omawiane w terenie trzy duże projekty, które przyczyniły się, do rozwoju ogrodu – budowa zastępczego siedliska dla roślin psammofilnych, przenoszenie fragmentów łąk trzęślicowych oraz wrzosowiska z Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach oraz budowa Regionalnej Stacji Edukacji wraz z powstaniem kolekcji roślinnych. Nacisk podczas warsztatów jest położony na praktyczną stronę omawianych zagadnień.

 

 

szkoły średnie, osoby dorosłe

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt: 

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl  

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576