JAK BUDOWANO OGRÓD BOTANICZNY W RADZIONKOWIE

 

Warsztaty skierowane do osób szczególnie zainteresowanych ogrodem botanicznym w Radzionkowie – przedstawiają historię jego powstania oraz zapoznają z kolekcjami. Podczas warsztatów są szczegółowo omawiane w terenie trzy duże projekty, które przyczyniły się, do rozwoju ogrodu – budowa zastępczego siedliska dla roślin psammofilnych, przenoszenie fragmentów łąk trzęślicowych oraz wrzosowiska z Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach oraz budowa Regionalnej Stacji Edukacji wraz z powstaniem kolekcji roślinnych. Nacisk podczas warsztatów jest położony na praktyczną stronę omawianych zagadnień.