Jak dbać o klimat?

 

Warsztaty odbywają się w sali seminaryjnej oraz w pracowni mikroskopowej Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Mają na celu zaznajomienie młodzieży z tematyką alternatywnych źródeł energii, uświadomienie związku pomiędzy trybem życia, a ilością emitowanych gazów cieplarnianychoraz wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i propagowanie wśród młodzieży zrównoważonego użytkowania energii. Podczas warsztatów uczniowie samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowe.

 

UWAGA! Możliwe terminy realizacji warsztatu:

 

 

 

gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 minut (3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

  

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576