ŁĄKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

 

 

Warsztaty rozpoczynają się prelekcją w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, a następnie uczestnicy wychodzą do ogrodu botanicznego. Warsztaty mają na celu zapoznanie z bogactwem gatunkowym łąk, w tym z cennymi i rzadkimi gatunkami roślin tu występujących. Uczestnicy przy pomocy klucza lub atlasu uczą się rozróżniać grupy roślin (trawy, turzyce, sity) oraz poszczególne gatunki. Na przykładach zlokalizowanych w terenie omawiane są różnice pomiędzy zbiorowiskami łąkowymi o różnym charakterze siedliskowym – od suchej murawy psammofilnej po zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Podczas warsztatów poruszane są również zagadnienia takie jak różnorodność przyrodnicza i sukcesja ekologiczna oraz udział człowieka w zachowaniu półnaturalnych siedlisk łąkowych.

 

 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576