MOJE DRZEWO ŻYCIA

 

Warsztaty o charakterze artystycznym połączone ze spacerem po Ogrodzie. Na zajęciach zostanie przedstawiony krótki rys historyczny terminu oraz odniesienie do wierzeń. Uczestnicy wyszukają swoje drzewa życia na terenie ogrodu. Następnie przedstawione zostaną reprodukcje przedstawiające „drzewo życia” w twórczości artystycznej na przestrzeni wieków (główne inspiracje sztuką sakralną oraz twórczością Gustva Klimta). Warsztaty są okazją do poznania trzech technik malarskich (pointylizm, monotypia, technika malowanie alternatywnymi narzędziami), a na zakończenie uczestnicy wykonają swoje własne prace malarskie.

 

 

 

 

 

szkoły podstawowe kl. IV - VI, gimnazja, szkoły średnie

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 minut (3 x 45 min.)

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                    Agata Smieja

               j.gora@sibg.org.pl                       ogrodradzionkow@sibg.org.pl

 

tel. 534 994 577                            tel. 534 994 576