Owady wokół nas

 

 

Warsztaty zapoznają ze światem owadów, które zwykle spotykamy w naszym sąsiedztwie. Niektóre lubiane, na przykład motyle, inne mniej - komary... Warsztaty rozpoczyna krótka prelekcja przybliżająca różnorodność świata owadów, ich budowę i odżywianie oraz cykl rozwojowy na przykładzie motyla. Bliżej omawiane są owady pożyteczne występujące w ogrodzie, ich rola w tępieniu szkodników oraz zapylaniu kwiatów. Następnie uczestnicy wyruszają w teren na bezpośrednie obserwacje owadów oraz zapoznają się z roślinami miododajnymi.  Zakończeniem zajęć są obserwacje mikroskopowe.

 

 

zerówki, szkoły podstawowe kl. I - III

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576