PODZIAŁY KOMÓRKOWE

 

Warsztaty odbywają się w bogato wyposażonej pracowni mikroskopowej Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć omawiany jest przebieg podziału jądra komórkowego. Prowadzone są obserwacjemikroskopowe merystemu wierzchołkowego korzenia i kolejnych faz mitozy na przykładzie wybranego gatunku rośliny okrytonasiennej. Prowadzący omawia kolejne fazy pokazując je na ekranie podłączonym do mikroskopu głównego, a uczestnicy prowadzą samodzielne obserwacje na swoich mikroskopach. Podczas zajęć wykonywane są zdjęcia, które na zakończenie warsztatów mogą zostać zgrane na przenośną pamięć i służyć grupie podczas lekcji szkolnych (lub być miłą pamiątką).

 

 

UWAGA! Możliwe terminy realizacji warsztatu:

 

 

 

gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 minut (3 x 45 min.)

 

 

CENNIK

 

 

 

 

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja

 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576