PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY oraz PRAWODAWSTWO POD KĄTEM ROŚLIN INWAZYJNY

OFERTA SZKOLENIOWA:

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY

oraz

PRAWODAWSTWO POD KĄTEM ROŚLIN INWAZYJNYCH - REGULACJE, METODY POSTĘPOWANIA

 

W "Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw" artykułem 29 dokonano znaczącej nowelizacji przepisów "Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody". Ponadto od stycznia 2015 roku obowiązuje "Rozporządzenie UE NR 1143/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych", które nakłada na każde państwo członkowskie katalog obowiązków i metod postępowania. Wobec niniejszych regulacji prawnych zapraszamy na warsztaty specjalistyczne, na których zostaną omówione wspomniane przepisy, a w ich kontekście problematyka roślin inwazyjnych.

 

Warsztaty obejmują następujące tematy:

 

1. Praktyczne aspekty zmian w Ustawie o ochronie przyrody

W tej części warsztatów poruszane są zagadnienia w obszarze głównych zmian w ustawie, m.in.:

• Zdefiniowania pojęć ustawowych jak drzewo, krzew, wywrot, plantacja, tereny zielone, itp.

• Uelastycznienia i obniżenia wysokości opłat oraz kar za usunięcie drzew lub krzewów, usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz określenie kwestii wykonywanych nasadzeń zastępczych.

• Kwestii roślin inwazyjnych w ustawie w art. 17 ust.3a, 24 ust.3a, 83f ust.1 pkt.15, 87a ust.6

• Usprawnienia postępowań administracyjnych dot. zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów.

• Zakresu obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów.

• Metody pomiarów oraz zakresu prac pielęgnacyjnych dot. drzew i krzewów.

• Nasadzeń zastępczych

 

2. Prawodawstwo pod kątem roślin inwazyjnych – regulacje, metody postępowania

 

FORMA I MIEJSCE:

Warsztaty odbywają się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie: ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków.

W sezonie wegetacyjnym (od maja do września) warsztaty mają charakter stacjonarno-terenowy - przy odpowiednich warunkach pogodowych w programie zaplanowane jest wyjście do ogrodu botanicznego i w jego najbliższą okolicę celem przyjrzenia się gatunkom inwazyjnym w ich siedliskach oraz nauki praktycznego ich rozpoznawania.

 

CZAS TRWANIA: 9.00 – 13.00

 

TERMINY: Najbliższe terminy warsztatów: 9 marca 2016, 5 kwietnia 2016, 11 maja 2016. Istnieje również możliwość umówienia innego terminu warsztatów przy minimalnej frekwencji 5 osób.

 

CENA: 100,00 zł/osoba

 

WARSZTATY WYJAZDOWE: Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez uczestników (w obrębie konurbacji górnośląskiej). Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu tj. rzutnika multimedialnego oraz ekranu. Cena warsztatów w takim przypadku wynosi 500,00 zł niezależnie od ilości osób.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

Praktyczne aspekty zmian w Ustawie o ochronie przyrody oraz Prawodawstwo pod kątem roślin inwazyjnych – regulacje, metody postępowania

 

Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać następujące dane:

 

DATA SZKOLENIA

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA

 

TEL. KONTAKTOWY (OSOBA DO KONTAKTU)

 

E-MAIL

 

 

ZAWÓD WYKONYWANY

 

 

MIEJSCE PRACY

 

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY – jeżeli jest wymagana

 

Prosimy o informację skąd dowiedzieliście się Państwo

o tym szkoleniu

 

 

UWAGI

 

 

Dane należy przesłać na adres: ogrodradzionkow@sibg.org.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc: 534-99-45-77 lub 534 99 45 76

 

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

 

Nr rachunku: 63 8436 0003 0000 0026 2141 0003 Mikołowski Bank Spółdzielczy

 

Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać mailem na adres: ogrodradzionkow@sibg.org.pl

 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.

 

Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora lub w przypadku zbyt niskiej frekwencji.W dowolnym momencie przed szkoleniem można zastąpić zgłoszoną osobę inną osobą.