ROŚLINY INWAZYJNE

 

Warsztaty przeznaczone dla osób dorosłych, dla których wiedza dotycząca roślin inwazyjnych jest przydatna w pracy zawodowej, dla uczniów szkół o kierunkach ogrodniczych i leśnych oraz dla studentów kierunków przyrodniczych. Podczas warsztatów są omawiane prawne regulacje dotyczące gatunków inwazyjnych oraz biologia i ekologia wybranych gatunków z tej grupy. Podczas sezonu wegetacyjnego część zajęć jest przeprowadzana na terenie i w okolicy ogrodu botanicznego.

 

 

 

uczniowie i studenci szkół o profilu przyrodniczym, leśnym, ogrodniczym, osoby pracujące

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

 

CENNIK

 

 

 

 

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt: 

 

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl  

 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576