SPECJALISTYCZNE

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY oraz PRAWODAWSTWO POD KĄTEM ROŚLIN INWAZYJNYCH - REGULACJE, METODY POSTĘPOWANIA

/dla pracowników instytucji będących w posiadaniu terenów zielonych oraz nadzorujących prace na terenach zielonych, dla przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej/

 

 

ROŚLINY INWAZYJNE /dla uczniów i studentów szkół o profilach przyrodniczych/

 

JAK BUDOWANO OGRÓD BOTANICZNY W RADZIONKOWIE

/dla uczniów i studentów szkół o profilach przyrodniczych, ogrodniczych/