WYCIECZKA PO DNIE MEZOZOICZNEGO MORZA

 

 

 

Warsztaty terenowe o charakterze geograficzno-geologicznym. Uczestnicy zostają zapoznani z geologią, geomorfologią oraz stratygrafią terenu Księżej Góry w Radzionkowie (w tym także terenu ogrodu botanicznego). Poza nabyciem umiejętności rozpoznawania skał budujących Księżą Górę, uczestnicy dowiadują się o wielu wydarzeniach, które miały miejsce na tym terenie w odległej przeszłości. Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych i w interesujący sposób uświadamiają wartość przyrodniczą terenów poeksploatacyjnych oraz uczulają na potrzebę ich ochrony. Najmłodsi wędrują po dnie morza wspólnie z dinozaurem Radziem.

 

 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt: 

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl  

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576

 

 

CENNIK