Życie pod naszymi stopami

 

 

Warsztaty laboratoryjno-terenowe zapoznające uczestników z organizmami glebowymi, ich znaczeniem w przyrodzie oraz systematyką. Podczas warsztatów uczniowie przyglądają się ściółce leśnej, glebie oraz próchnicy i martwemu drewnu, odnajdują organizmy glebowe i prowadzą obserwacje mikroskopowe. Potrafią także wskazać zagrożenia płynące z wiosennego wypalania suchych traw. 

 

 

szkoły podstawowe kl. IV - VI, gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576