CO W OGRODZIE PISZCZY

 

 

 

Część terenowa to naukowy spacer po ogrodzie połączony ze zbiorem próbek, które następnie są oglądane pod binokularami lub mikroskopami w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Podczas spaceru staramy się wypatrywać ciekawych gatunków roślin oraz zwierząt i śladów przez nie pozostawionych – uczymy się je rozpoznawać i poznajemy ciekawostki na ich temat. Warsztaty bazują na naturalnej aktywności dzieci i ich ciekawości otaczającego świata, angażują wszystkie zmysły.

Warsztaty z powodzeniem mogą być prowadzone od stycznia do grudnia i przebiegają nieco odmiennie w zależności od pory roku.

 

 

 

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576