Index seminum

Index seminum

Lista nasion

  

 

Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Zachowaniu Różnorodności Biologicznej [oświadczenie Rządowe z dnia 08.05.2002r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 05.06.1992 r. (Dz. U. z 2002 Nr 184 poz.1533)], Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880) oraz reguł wymiany nasion w ramach International Plant Exchange Network, nasiona z listy są przeznaczone wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowymi i mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych, edukacyjnych lub związanych z ochroną przyrody.

 

Lp.  

NAZWA OGRODU BOTANICZNEGO

INDEX

SEMINUM

1. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
2.    Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie  -
3. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
4. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
5.

Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
6. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
7. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  udostępniany mailowo
8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  udostępniany mailowo
9. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
10.     Arboretum SGGW w Rogowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
11.   Arboretum Leśne w Zielonce  -
12.

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie – Powsinie

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
13.   Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN udostępniany mailowo
14. Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN  -
15.   Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
16.    Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
17.    Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
18.     Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”
19. Ogród Botaniczny w Łodzi  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
20.   Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
21.   Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu  -
22.   Arboretum Bramy Morawskiej  -
23. Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców  -
24.   Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie  -
25.   Leśne Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy  -
26.     Arboretum przy Nadleśnictwie Marcule  -
27. Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca  -
28.   Arboretum Wirty przy Nadleśnictwie Kaliska  -
29.   Podlaski Ogród Botaniczny  udostępniany mailowo
30.   Ogród Dendrologiczny w Orlu  -
31.     Gołubieński Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym  -
32.   Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
33.   Ogród Botaniczny Geonatura Kielce  -
34.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego  udostęniany mailowo
35.   Palmiarnia Poznańska  -
36.   Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo"  -
37. Znalezione obrazy dla zapytania nadlesnictwo karnieszewice Arboretum Karnieszewice

 -

38 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

udostępniany mailowo

39.  

 

Ogród Botaniczny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach

-

40. Ogród Botaniczny w Niegoszczy

-