HISTORIA

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego zostało powołane w 2007 roku i w tym samym roku przystąpiło do Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny. Jego inicjatorami była grupa osób skupionych wokół Śląskiego Ogrodu Botanicznego, z profesorem Wiesławem Włochem na czele.

 

Celem powołania Towarzystwa było umożliwienie osobom prywatnym zainteresowanym rozwojem Ogrodu, które nie mogły należeć do Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny, skupiającego tylko podmioty prawne, pośredniego wpływu na jego rozwój.

 

Rolą Towarzystwa jest szeroko rozumiane wspieranie działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Szczególny nacisk położony jest na współpracę w zakresie edukacji ekologicznej, promowania rolnictwa ekologicznego i zdrowego odżywiania, a także upowszechnianie ekoturystyki, jako aktywnego i poznawczego spędzania czasu wolnego, w połączeniu z odkrywaniem bogatej i zróżnicowanej lokalnej przyrody.