TROPICIELE PRZYRODY

 

 

Są to najbardziej zróżnicowane warsztaty, przeznaczone zwłaszcza dla najmłodszych uczestników, bazujące na dynamicznych zjawiskach zmieniającej się przyrody oraz zjawisk pogodowych im towarzyszących. W maksymalny sposób wykorzystują wszelkie dostępne przyrządy i narzędzia, tak aby móc w pełni zaangażować się w warsztaty i samodzielnie tropić tajemnice natury. Uczestnicy korzystają z przyrządów optycznych (np. lupa, lornetka) oraz pomiarowych (np. pehametr), a także określają kierunki świata za pomocą kompasu. 

Tematy warsztatów są odpowiednie do pory roku, sezonowe czyli podczas każdej wycieczki inne. Takie, które w danej chwili są najbardziej interesujące, możliwe do zaobserwowania, np. gody płazów, zakwitanie roślin związanych z fenologią, pojawianie się pewnych grup zwierząt itp., a które nie są wpisane w pozostałe warsztaty terenowe, bo pojawiają się i znikają zbyt szybko.

 

 

przedszkola, szkoły podstawowe kl. I - III

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. (czyli 3 x 45 min.)

 

 

 

CENNIK

 

 

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576