Rośliny w służbie człowieka

 

 

 
 
Warsztaty z użyciem mikroskopów stereoskopowych. Uczestnicy przede wszystkim rozwijają  postawę badawczą względem nowych trendów w naukach biologicznych oraz poznają nowe metody badawcze. Prezentowane są gatunki roślin jako alternatywnych źródeł energii oraz jako materiału biodegradowalnego, Istotną częścią jest także zapoznanie z roślinami modyfikowanymi genetycznie (GMO). 
 

UWAGA! Możliwe terminy realizacji warsztatu:

 

 

 

gimnazja, szkoły średnie

 

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 minut (3 x 45 min.)

 

CENNIK

 

 

  

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576